Logo LEF def.png

Nieuws

Deze onderwerpen hebben wij de afgelopen tijd onder de aandacht gebracht door het stellen van vragen. Daarnaast tref je hier onze inbreng in de commissievergaderingen en raadsvergadering. Heb je vragen ? Mail ons gerust.

Bouwen voor Rondeveners

Komende donderdag is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad akkoord gaat met de bouwplannen voor De Meijert, De Mariken 2 en Oosterland. Meer dan 1500 woningen die gebouwd gaan worden. Maar zijn er ook voldoende goedkope koopwoningen voor de Ronde Veners? Die vraag stelde LEF raadslid Ria de Korte tijdens de commissievergadering. De Korte had amendementen gemaakt zodat het woningbouw programma zou kunnen worden aangepast met oog op de nieuwe wetgeving die eraan komt. Ze legt uit: “ De minister wil dat minimaal 2/3 van de woningen in een project sociale, middenhuur en goedkope koop (tot €355.000) worden. Van die woningen kan dan de helft toegewezen worden aan inwoners van de gemeente, aan de Ronde Veners dus.” 

2022 Goedkope koop voor Rondeveners

Vragen over energiekosten bij dorpshuizen, sporthallen en gymzalen

Niet alleen huishoudens hebben te maken met hoge energiekosten, maar ook de dorpshuizen, sporthallen en gymzalen. Veel van deze gebouwen zijn slecht geïsoleerd en hebben al hoge energiekosten die nu al bijna 3x verdubbeld zijn. Een dorpshuis berekende dat de kosten van 15.000 naar 45.000 per jaar stijgen. Dit heeft invloed op de kosten die zij moeten doorberekenen voor sport en evenementen. Sommige sporthallen of gymzalen zijn van de gemeente.

220912_Vragen over energiekosten bij dorpshuizen

Vragen over duurzaamheid

In het coalitieakkoord staat dat voor de grootschalige zonnevelden het college gaat kijken naar gebieden waar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk de komende jaren haalbaar is. Gestart wordt bij de A2 bij Baambrugge. 

Aangezien de energiekosten de pan uit rijzen en Nederland onafhankelijk moet worden van het gas van Rusland is het belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met duurzame projecten.

220912_Vragen over duurzaamheid

Vragen over Seniorenwoningen en Verpleeghuisplaatsen

Er is een kwantitatieve woonzorgopgave opgesteld voor de provincie Utrecht. Het blijkt dat over 20 jaar er een verdubbeling is van het aantal 75+ ers en daarom ook een verdubbeling nodig is van  aantal verpleeghuisplaatsen en het aantal geschikte senioren woningen. Hierover hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college.

220912_Vragen over wonen en zorg

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je informatie over een onderwerp wat wij zouden moeten weten om tot een goede beslissing te komen?

Molen in Wilnis Lefdrv